Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Art. 243 der gemeentewet. Bi/..

Maximum der heffing 2

Aangifte; art. 243, sub 1 2

Schatting van het inkomen; art. 243, sub I 6

Vermindering gedeelte van het inkomen; art. 243, sub II 7

Aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud; art. 243, sub III 7

Percentage der heffing; art. 243, sub IV 10

Art. 245 der gemeentewet.

Hootdverblijf; art. 245, eerste lid, 1°., en laatste lid . . 13 Algemeene aanteekeningen omtrent forensen; art. 245,eerste

lid, 2°., 3°. en 4° 42

Gemeubelde woning; art. 245, eerste lid, 2° 44

Kantoor; art. 245, eerste lid, 2° 57

Inrichting tot persoonlijke uitoefening van een bedrijf; art.

245, eerste lid, 2° 75

Verblijf houden; art. 245, eerste lid, 3° 87

Uitoefening van een beroep of bedrijf in een kantoor, winkel, werkplaats ot andere vaste inrichting of vervulling eener

dienstbetrekking; art. 245, eerste lid, 4° 90

Natuurlijke personen; art. 245, tweede lid ...... . 96

Ter waarneming eener openbare betrekking tijdelijk buiten de gemeente van het hoofdverblijf vertoeven; art. 245,

tweede lid

Bepaling van het bedrag van het inkomen; art. 245, eerste

en tweede lid 106

Afschrijving; art. 245, derde lid 114

Oninbaarverklaring; art. 245, derde lid 118

Sluiten