Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor twee der grootste steden, Berlijn en Hamburg, zijn nog belangrijke gegevens voorhanden in de statistieken, door de aldaar bestaande Innungen bewerkt.

In het jaar 1895 telden de (58 berlijnsche Innungen 176(55 leden met totaal 9444 leerlingen of .53.4 n/0, de hamburgsche Innungen 4846 leden niet 2725 leerlingen of 56.2°/0.

Van le hierboven behandelde 28 voornaamste ambachten komen er in de berlijnsche Innungen 24, in die te Hamburg 21 voor. Voor deze geven de Innungsstatistieken de volgende cijfers:

Berlijn. Hamburg. nijksenquêtc.

1 2 3 4 5 6 7 8

CL. «j Sm T. Zm T.

• O*™ • O ** O

_ og — Ö ~ _ P __ ° O _ ® ~

tui)»pnmrxT Ê -5 5 S £ § -S & 5 5 J 3 ü 5

AMBACHTEN. d "S = a a tf.ö "S -2 a d = & £ a tcc

S li eö Jfï ~ 2 5 ^ S p ~ rf = 5

s JS ©8 S J «O fco

— r* — C jz O

Boekdrukkers ... 115 425 369.5 76 195 256.5 195.2

Schlosser 698 1038 148.7 249 471 189 163.8

Banketbakkers ... 34 11 32.3 — j — — 86.6

Steenhouwers ... 27 99 366.6 — — — 64.3

Blikslagers .... 529 318 60.1 222 193 86.9 59.4

Behangers 687 680 98.9 212 154 72.6 57.1

Schilders 477 494 103.5 258 226 87.6 57

Bouwvakken.... 280 468 160.7 368 287 77.9 52

Barbiers 1178 668 56.7 371 75 20.2 49.7

Boekbinders .... 351 254 72.3 79 47 59.4 49.2

Pottenbakkers . . . 184 342 185.8 70 71 101.4 47.9

Schrijnwerkers . . . 1368 567 41.4 524 181 34 5 42.4

Smeden (vuurwerkers) 358 226 63.1 167 94 56.2 41.3

Bakkers 1251 1198 95.7 200 170 85 39.3

Slagers 642 145 22.5 450 101 22.4 38.7

Zadelmakers .... 338 185 54.7 70 38 54.2 38.5

Draaiers 395 246 62.2 82 39 47.5 35.7

Kleermakers. . . . 1390 301 21.6 247 78 31.5 30.6

Glazenmakers . . . 248 140 56 4 123 45 36.5 25.7

Wagenmakers . . . 185 80 43.2 45 16 35.5 23.8

Kuipers 195 12 6.1 39 45 115 23.6

Schoenmakers . . . 2286 221 9,6 677 109 16 18.7

Mandenmakers . . . 270 21 7.7 37 3 8.1 16.5

Wevers (Weber und 3.2

Wirker) .... 969 15 1.5 — — —

In alle ambachten . daaronder hc'

grepen de hier niet afzonderlijk *

genoemde, te zomen. .... 1 / OOO .'•444 «>3.4: 4846 2i 2") 56.2 34.U

Sluiten