Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit werd gedaan niet door den een of anderen partijgenoot, maar voortidurend bij elke groote aktie, door de groep onzer meest geziene, drukstwerkende, meest schrijvende, over een eigen orgaan beschikkende propagandisten.

H JÜ,C h t 6 0 f j w ij k e n was voor mij het parool; om het lei-

hS Xec,hte.n' dat kon en wilde ik niet; in de Partij zelve

mH hw\i no<?dlg 8eacht voor mij den strijd op te nemen;

mij bleef dus niet anders over dan w ij k e n.

Sluiten