Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KONGRES VAN 1905.

I.

A óór het Kongres.

.»«b°"k -,ii?ken8z?^°,Sa^urschap ,r,ons orsMn

weesi, net reit, dat ik naast hoofdreda cteur do oolitinkn loiVw ;

ïüT'JÜKflhTotde,"

voorvechter in het ParlenTen^fpvLT • Zlet™e? overal' ™ de in ééne hand vereen^d En ik aarzelt™ 1S',,b,e'(ie funktiën

gFP^n**a6saK«5^

parlementaire groep in voortdurende aanraking met hef werkolK ke partijleven; het stelt de parlementaire kracliten 4re«5 ail"

4 / uitTt1' w L°rgaa" ™ <l0et de Parlom°ntaire vertegenwoord"

5 voelen X*» 4 ^ voortdurend friseh prolS-

i Dit is voor ons land van nog meer belang dan voor die lnn

i'StBStS

allicht dier drie organen betrokken. Bij ons eeliter lij!

Sluiten