Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grabowsky (F.), Musikinstrumente der Dajaken Südost-Borneos (Globus, LXXXVII, 102—105).

, Negara, ein Industriecentrum in Südost-Borneo (Globns, LV, 90—92).

Streifzüge durch die malayischen Distrikte Südost-Borneo's (Globns, LVII,

11—13 en 219—221).

Haddon (A. C.), Headhunters, black, white and brown, 279—415. London, 1901.

Hageman (J.), Aanteekeningen omtrent een gedeelte der Oostkust van Borneo (Tijdschr. Ind. T. L. Vk. IV, 71—111).

Halewijn (M. H.), Iets over de Dajakkers (Beajous) van Banjermassing op Borneo (Verh. Bat. Gen. XIII (1831), p. 279—292).

Hamer (C. den), Iets over het tatoueeren (Tijdschr. Ind. T. L. Vk. XXX, 453—458).

, Proeve eener vergelijkende woordenlost van zes in de Zuidooster afdee-

ling van Borneo voorkomende taaltakken (Tijdschr. Ind. T. L. Vk. XXXII, 455—486).

Hardeland (A), Dajaksch-deutsches Wörterbuch. Amsterdam, 1859.

Hasselt (A. L. van), Ethnographische Atlas van Midden-Sumatra. Leiden, 1881.

Hatton (Frank), North Borneo. Explorations and adventures. London, 1885.

Hein (A. R.), Die bildenden Künste der Dajaks. Wien, 1890.

Hein (W), Zur Entwickungsgeschichte des Ornamentes bei den Dajaks (Annalen des K. K. naturhistorischen Hofmuseums, X, 94—114).

Hornaday (W. F.), Two years in the jungle. New York, 1888.

Hose (C.) and Shelfökd (R.), Materials for a study of tatu in Borneo (Journ. Anthr. Inst. XXXVI, 60—91).

Hoügh (W.), Fire-making apparatus in the United States National Museum. Washington, 1890.

, The methods of fire making. Washington, 1892.

Hupe (C), Korte verhandeling over de godsdienst, zeden enz. der Dajakkers (Tijdschr. v. N. Indie, 1846, III, 127—172 en 245—280).

In 't Veld (S. G.), Aanteekeningen omtrent het rijk van Berou (Ind. Gids, 1884, I, 21—27).

John (Spencer St.), Life in the Forests of the far East. London, 1862.

Klinkert (H. C.), Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek. Leiden, 1893.

Kühr (E. L. M.), Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling (Bijdr. T. L. Vk. 6e volgr. II, 63—88 en 214—239 en III, 57—82).

Ling Roth (H.), The natives of Sarawak and British North Borneo. London, 1896.

Loebèr (J. A.), Bamboe-ornament der Kajan-Dajaks. 's Gravenhage, 1903.

Low (Hugh), Sarawak, its inhabitants and productions. London, 1848.

2

Sluiten