Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar overdreven gevoeligheid ziek maakten. Ken deur, die wat bruusk geopend werd, bracht bij beiden zóó'n opwinding te weeg, dat ze uren noodig hadden om weer tot zichzelf te komen.

Een van de twee, was gewoon, de andere te verzorgen; zij was wel de minst zieke, want in een rustig oogenblik, toen ik haar aanspoorde de dingen beter te beredeneeren, en verzekerde dat dan haar groote gevoeligheid zou verminderen, antwoordde ze mij: „Ja, dokter, wat zal ik u zeggen, wij, in ons kringetje hebben nooit geleerd te redeneeren, maar alleen veel van elkaar te houden."

Dat is veelal het geval in menig gezin, en de moeders, die haar kinderen vertroetelen en toesnellen op 't minste geluid, vermoeden niet dat ze ze daar kwaad mee doen en dat ze aldus haar lievelingen minder bestand maken tegen den strijd om het bestaan. Het zou verstandiger zijn het stoïcisme bij het kind van af de wieg aan te kweeken en als alle moeders zich bewust waren van deze belangrijke taak, zou het aantal zenuwzieken veel verminderen. Om hiertoe te komen, moet de moeder zelve hare gevoeligheid leeren beheerschen, opdat ze zich niet laat verteederen door

Sluiten