Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn meester moet er de gevolgen van dragen' — Het koesteren van dit denkbeeld nu had ten slotte van hem een absoluut onhandelbaar wezen gemaakt en hem doen breken met zijn heele familie. Als kind namelijk was hij het slachtoffer geweest van verscheidene onrechtvaardigheden, waarvan eene, de grootste, een «liepen indruk in zijn ziel had achtergelaten. Leerling op de burgerschool zijnde had een der kameraden van zijn klasse in 't vrij kwartier een lessenaar beschadigd. Er werd een onderzoek ingesteld, maar de schuldige werd niet gevonden. Daar onze patiëut toen een woelige drukke jongen was, verdacht men er hem van en werd hem dan ook gevraagd, of hij den lessenaar niet beschadigd had. Hij antwoordde ontkennend.

Den volgenden morgen werd het onderzoek voortgezet. Men drong er andermaal op aan bij den verdachte dat hij zou bekennen, anders zou men aan zijn vader schrijven. Hij kon dit niet pan zich verkrijgen, daar hij werkelijk niet schuldig was.

Toen hij thuis kwam, had zijn vader den brief reeds ontvangen, waarin men hem de ongehoorzaamheid en lafheid van zijn zoon meldde. Onder den suggestieven invloed van

Raadgevingen aan zenuwlijders. -

Sluiten