Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo'n raad durfde geven! Intusschen probeerde ze dien raad te volgen en ving aan driemaal per dag een stevigen maaltijd te gebruiken. Toen ze echter ua drie dagen nog geen effekt verkregen had nam ze stilletjes een laxeermiddel.

Zoo bleek het denkbeeld, dat ze een geneesmiddel noodig had, krachtiger te zijn dan haar vertrouwen in mijn behandeling. Toen den vierden dag haar geneesmiddel geen gevolg had gehad, ontving ze me op een bijna onheusche manier, zeide me dat ik haar geval niet begreep en dat het haar dood zou zijn. „Geduld," antwoordde ik haar, „uwe ingewanden zullen hunne plicht weer doen van af het oogenblik dat ge de gewoonte van daar voortdurend aan te denken zult hebben afgelegd.

Den vijfden dag was de zieke in een toestand aan volkomen verslagenheid, zij meende nu zeker dat ze spoedig zou sterven en verzekerde dat alles haar verder onverschillig was : de psychische ontspanning was eindelijk ingetreden en de zieke had zich ondanks alles aan onze zorgen overgegeven. Ik sprak haar andermaal moed in, verzekerde haar dat haar toestand me volstrekt niet verontruste, en dat haar organisme weer normaal zou werken

Sluiten