Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodra hare gedachten er zich niet meer mede bezighielden. Den volgenden dag eindelijk hernamen de functies hun gewone werk en 1111 beterde patiënte bij den dag. Zij ging Hink eten, kwam aanmerkelijk bij in gewicht en vertrok weldra genezen naar haar vaderland.

^leer dan een jaar later schreef ze mij dat hare genezing had stand gehouden, zij verzocht mij haar ongeloof en weerspannigheid te willen vergeven en schetste me de verwondering van haar familieleden en geneesheeren, nu deze haar zoo volkomen gezond terug zagen.

De strijd aangebonden tegen een aangenomen gewoonte bij zenuwlijders is zeker het moeilijkste gedeelte der psychische behandeling. Daarvan hangt het eindresultaat af; men kan dan ook nooit genoeg flinkheid toonen waar het geldt een gewoonte uit te roeien die een heel bestaan kan vergiftigen.

De gewoonte om slecht te denken is even noodlottig als de gewoonte om morphine of alcohol te gebruiken.

§ 2. Secundaire verschijnselen.

Alle verrichtingen van ons organisme worden beheerscht door ons zenuwstelsel; het is dus

Sluiten