Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verstandelijke hoedanigheden te bezitten; maar men beoordeelt ze naar de opgedane kennis. Men zal den leerling die uitstekend zijn geschiedenis-jaartallen weet, hooger stellen dan dengeen, die bewijs geeft van wilskracht en

zedelijk besef.

Uit een physiek oogpunt beschouwd, vullen de enkele gymnastieklessen, die afwisseling moeten brengen in 't programma van latijnsche en rekenlessen nog maar zéér onvolledig het ontbrekende aan. In het tijdperk dat de jonge hersenen zich het sterkst ontwikkelen, oveilaadt men ze het meest.

Bij de vermoeidheid, door het schoolleven veroorzaakt, voegt zich dan nog een noodlottige invloed: de psychologische onervarenheid namelijk van «Ie opvoeders, die dikwijls zeer goed berekend zijn voor het onderwijs dat zij hebben te geven, maar veelal geen begrip hebben van den suggestieven invloed die ze kunnen uitoefenen op de hun toevertrouwde jonge wezens.

Ik heb gezien dat onderwijzers zich in tegenwoordigheid der leerlingen lieten verleiden tot de grofste uitingen van drift, tot het breken van inktkokers en linialen," en zelfs tot handtastelijkheden met hun leerlingen.

Door gebrek aan zelfbeheersching, knakken

Sluiten