Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwend kunnen gelooven, hoevelen zijn er niet, die u antwoorden, dat ze niet kunnen gelooven! Dikwijls zouden ze het graag willen, maar ze kunnen niet. Bovendien, zoo verheffend als de invloed van den godsdienst kan zijn wanneer hij spreekt van vergeven en hopen, zoo gevaarlijk is die invloed als hij zich ertoe bepaalt, u de begrippen van eeuwige zonde en straf in te prenten.

AVaarom moet men altijd handelen gedreven door de gedachte aan belooning of straf; is het niet beter het goede te doen, omdat het goed is en het kwade na te laten, omdat het kwaad is. De stem van het geweten is krachtiger dan alle godsdienstige begrippen te zamen, en degeen die daarnaar luistert zal meer kans loopen goed te handelen, dan degeen die handelt onder den drang van de gedachte aan belooning of straf.

Het godsdienstonderwijs, zooals het in ons land is ingericht, benadeelt dikwijls het jonge, ontluikende geestesleven, dat het juist in het i echte spoor moest helpen. Een goede, oude, dominee, die ik kende — ik wil geen kwaad van hem spreken, want hij leeft niet meer - bracht ieder jaar eenige avonden door met voor zijn catechisanten te betoogen, dat

Sluiten