Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Darvvin zich had vergist, en dat men niet Christen en Darwinist tegelijk kon zijn.

Deze goede man — want dat was hij en zijne gemeenteleden hielden veel van hem had geen flauw begrip van de natuurwetenschappen. Geleid door een vooroordeel, zonder te begrijpen, prentte hij jonge menschen verkeerde en onjuiste begrippen in omtrent een genie als Darwin. Zijn bevattingsvermogen bepaalde zich tot wat hij onderwees en hèm vooral mag men niet hard vallen, want hij wist niet wat hij deed.

Men vergist zich maar al te dikwijls vooral in de opvoeding van jonge menschen, en iedere geestelijke diende wel tegelijkertijd geneesheer en philosoof' te zijn om aan zijn catechisanten den weg te kunnen wijzen dien zij moeten volgen.

Wanneer ze nu achttien a twintig jaar zijn, hebben de jonge menschen veel geleerd, maar ze weten volstrekt niet wat het leven is, en hebben niet de voorbereiding gehad die ze tot krachtige persoonlijkheden kan vormen. Zij zijn gewapend met wat men gewoon is, de droombeelden der jeugd te noemen, zij droomen van een rechtvaardige en goede wereld, van edelmoedigheid en van zielegrootheid en zeker

Sluiten