Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit voorbeeld brengt mij de geschiedenis te binnen van een bankier, wiens zaken slecht gingen en tot me zeide: „lk begrijp niet, hoe alles mij zoo tegengeslagen is, ik had toch zooveel vertrouwen in God en iederen dag bad ik." — Tot dergelijke menschen moet men met nadruk zeggen: „Help u zelf, dan zal ook God u helpen." Het blinde geloof doet denken aan een doek dien men zich voor de oogen bindt om de moeielijke plaatsen bij het beklimmen van een berg over te komen.

De tegenwoordige leefwijze is ook een voorbeschikkende oorzaak voor zenuwlijden. Menschen met vermoeide zenuwen, die in gewone genietingen geen genotsprikkel meer kunnen vinden, zoeken overal naar nieuwe prikkels. Als een snaar springt of niet meer trilt, trachten zij een andere te doen trillen. Deze ongelukkigen geven er zich geen rekenschap van, dat ze beter deden met uit te rusten en tot een eenvoudiger leven terug te keereu dan de eene snaar na de andere in trilling te brengen.

Niet weinig verbaasd heeft mij het feit dat sommige doktoren automobieltochten voorschrijven als geneesmiddel voor zenuwlijders; wat zij aanraden is toch slechts het in trilling brengen van een nieuwe snaar, die weldra ook

Sluiten