Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veis appen zal. 'len slotte is men 7,at van alles en weet niet meer wat men zoeken zal om de vermoeide hersencellen te prikkelen en zoo wordt het zenuwlijden een oorzaak van te ver gedreven verfijning en van onzedelijkheid. De natuurlijke, eenvoudige genietingen voldoen niet meer, men wil altijd weer wat nieuws.

De suggestibiliteit van den menscli en de doktoren dragen er in zekere mate toe bij, liet zenuwlijden te doen toenemen. Evenals menigeen 111 de laatste tijden meent aan blindedarmontsteking te lijden, nu men er zooveel over hoort spreken, evenzoo gelooven velen tegenwoordig dat zij ernstig zenuwziek zijn. Wat sterker is, ik heb patiënten gekend die er een bepaalde eer in stelden voor zenuwlijder door te gaan, en zich verheugden ook aan de modeziekte te lijden.

Deze mode is echter gevaarlijk, zeer gevaarlijk zelfs, want niet alleen het geluk van en zieke is er mee gemoeid, maar ook dat van zijn familie en zjjn omgeving.

§ 3. Gelefjenheidgermde oorzaken.

De gemoedsaandoeningen en de te1 e u r s t e 111 n g e 11 die het leven brengt, kunnen

Sluiten