Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Is 'fc mogelijk?" antwoordde ze mij. ,Zeker, zei ik, dat is zelfs héél dikwijls de oorzaak van een zenuwziekte."

loen ontlaste zij haar gemoed en vertelde mij, dat een jongmensch, met wien ze sedert jaren in 't geheim verloofd was, van het goede pad was afgeraakt en dat ze daar zoo wanhopig over was.

Hier ook kreeg dus het overwerken de schuld terwijl het zieleleed was dat haar neerdrukte en kwelde.

Dat in een dergelijk geval geneesmiddelen, een betere leefregel, of inspuitingen met serum, met tot het doel kunnen leiden, zal men grif toegeven, en toch behooren vele zieken die men aldus behandelt, tot deze soort van patienten.

Ik maakte deze dame duidelijk, dat alles nog niet verloren was, dat ze niet moest wanhopen, en dat zij zelve misschien nog in staat zou kunnen zijn den man te redden, dien zij reeds verloren waande. Ik ried haar dus aan hare lessen te hervatten, zich weer met hart en ziel te wijden aan de kleine leerlingen die haar waren toevertrouwd, daarna moeite te doen om den jongen man terug te zien en dan te pogen, hem te overtuigen dat hij weliswaar zwak was geweest maar

Sluiten