Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorvallen zal, u reeds zenuwziek; een van mijn zieken was voortdurend in een zwaarmoedige stemming door de gedachte dat hij

misschien eens zjjn moeder zou moeten verliezen.

Een kunstschilder, dien ik behandelde, werd gekweld door de vrees, dat hjj niet zou slagen

m Z Camère; h« was Jong en had alle mogelijke reden, de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Een andere patiënt, die onder-directeur van

een administratie_bureau ^ ^ ^ ^

hl) de betrekking van directeur niet kreeg, waar hij al jaren op hoopte.

W|, kunnen dus constateeren dat de oorzaak

die de ziekte doet ontpoppen, veel meer ligt

in iemands gemoeds- en geestesleven, dan in

de uitwendige omstandigheden. Onze eigen

opvatting van de dingen, vormt de maatstaf,

waarnaar wij de ons omringende wereld beoordeel en.

Nu vergeten we héél dikwijls onzen kijker juist te stellen en de beelden die wij voor onzen geest oproepen, komen niet overeen met de voorwerpen zelf.

Het feit dus, dat wij de dingen niet zien zooals ze in werkelijkheid zjjn, is de voornaamste

Sluiten