Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik volgde dezelfde taktiek'toen ik met den vader over zijn zoon sprak. Deze handelwijze trof doel en weldra had ik het geluk te zien dat ze met tranen van vreugde in de oogen elkaar hartelijk omhelsden. Hieruit bleek hoezeer ze toch van elkaar waren blijven houden, en dat ze alleen een tijdlang vergeten hadden dat men trachten moet elkander te begrijpen, waar beiden, onwetend, slachtoffers werden van die ellendige zenuwachtige opwinding die de meest helderzienden blind maken kan.

Vooral bjj gehuwde lieden kan deze plaag zich doen gevoelen met al zjjn verschrikkingen. In 't begin van het huwelijk zoolang de liefde nog blind maakt voor elkanders gebreken, gaat alles goed; maar zoodra de hartstocht uitgewoed heeft en alleen genegenheid overblijft, toont ieder zich in zijn waai- karakter en is men dikwijls van beide zijden teleurgesteld. Dan kan een enkel woord van familieleden of vrienden den man opmerkzaam maken op eene onaangename zijde van het karakter van de vrouw bijvoorbeeld en hiermede alles bederven. De man gaat klagen over de grillen van zijn vrouw, en deze begint haar man onverdragelijk te vinden ; men gaat elkaar van weerszijden verwijtingen doen. Eerst spreekt

Sluiten