Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelen werken zij mede aan het vormen van een krachtig geslacht, dat zijn verstandsleven niet door zijn gevoelsleven zal laten beheerschen en in de war brengen en dat aldus beter toegerust zal worden tot den strijd tegen het zenuwlijden.

Een verschijnsel dat ieder zenuwlijder, met alle kracht die in hem is, moet trachten te onderdrukken is de p rik kei baar heid die zoovele noodlottige gevolgen met zich sleept. Hoeveel onheil en tweespalt vindt niet zijn oorzaak in die rampzalige prikkelbaarheid. Ik kan geen enkelen keer de gemengde berichten uit onze couranten doorloopen of ik vind daarin de treurige gevolgen vermeld van deze ziekelijke neiging. Prikkelbaarheid geeft voedsel aan allerlei twisten, die maar al te dikwijls een droevig einde hebben.

Ook in deze kwestie worden we gesteund door den weldadigen invloed van het determinisme, omdat het ons helpt de prikkelbaarheid te overwinnen. Wanneer we tot ons zelf zeggen, dat de persoon, die ons prikkelt, er op dat oogenblik niets aan doen kan, dan vinden we daarin de kracht hem te vergeven, of zelfs hem te begrijpen, wat een eind maakt aan de prikkelbaarheid.

Sluiten