Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het socialisme komt, de wolken jublen hel. De luchten die 's morgens door de straten gaan, zeggen t de menschen, en de jongens kijken op, en kronen met hun blikken de tijding. De snelle wiekslag der lucht draagt het rond, 't wordt overal gezegd, het klinkt in de ooren. de oorschelpen ruischen er van, zooals de zee, het dringt in de hersenen, en de gedachten doen het bloed stroomen naar het middenhart.

De grijsaards kijken er verrukt op van, de moede beenen, afgesloofd van werken,

voelen een teug, een twijg, een ademtocht van jonge groene jeugd. De oude vrouwen herinneren zich de tijden dat zij hoopten te baren, en er is een flauwe straalgedachte: ach konden wij 't nog eens. — De mannen en vrouwen sluiten zich aan een, en hopen op de toekomst. Het tintelt in hun lijf.

Sluiten