Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O hergen, die met uwe hoofden steekt

tot in het fijnste van de lucht. En stroomen,

die den voet der granieten bergen omgaat. En landen.

groen van gras, die schittert in de zon. En zon,

goudene, die onmeetlijk lacht. En sterren,

die blauw de aarde bekroont. En zee, en aarde,

paradijs van t heelal. Hoort, hoort: Het socialisme komt.

Rivieren en boombladen en zeegolven

en winden, paarden van de lucht, ruischt het voort.

Het socialisme komt, het socialisme komt.

*

Kleinodieën der aarde, groote steden en kleine dorpen, vangt het in u op.

Ontvangt het in u als het door de lucht gaat.

Roept het, laat het uitschalleri als fonteinen,

antwoordt de bergen, antwoordt de rivieren,

zoodat zij anders kijken, andren vorm verkrijgen,

zoodat zij u toelachen: ,,'t Socialisme komt,

wij worden één met u, bergen en dalen,

wij steden en wij dorpen groeien samen met u, Natuur, tot oneindige schoonheid."

Sluiten