Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oct. 27. Teruggezonden naar de fabriek „de Morgenster" wegens slechte bewerking 8.000 Stuks.

„ 29. Verkocht aan diversen 2.500

11. Muakt de rekening over den kolen voorraad. (t. in statt'elvorm.

b. in scontrovorm.

Oct. 3. Aangekomen 1 waggon No. 7.580 . . 10.040 KG.

» 5- » 1 „ „ 8.570 . . 9.989 „

„ 6. Afgegeven aan de Fabriek .... 500 „

„ 9. Aangekomen 1 waggon No. 350 . . 10.005 „

„ 12. Afgegeven aan de fabriek .... 6.000 „ „ 14. Aan den opz. voor eigen gebruik gegeven HOU

„ 16. Aangekomen 1 waggon No. 11.750 . 10.002 „

„ 22. Afgegeven in de fabriek 9.750 „

„ 22. Door brand vernield 3.000 „

„ 23. Aangekomen 2 wag. Nos. 11,708 en 403. 20.024 „

„ 25. Afgegeven aan de fabriek .... 5.730 „

„ 28. Aangekomen 1 waggon No. 9.430 . . 9.979 „

„ 30. Afgegeven aan de fabriek .... 4.430 „

„ 30. Verkocht. 1.750 „

12. Maakt de rekening over den geldvoorraad uit onderstaande gegevens.

a. in staffelvorm.

b. in scontrovorm.

Jan. 1. In kas f 430.—

„ 2. Betaald aan C. de Ridder voor geleverde muziek n 224.5U

„ 3. Ontvangen aan abonnementsgelden . „ 340.-

„ 5. Betaald voor zaalhuur Concordia . . „ 85.—

„ 8. Contributie der leden w 150.—

„ 10. Kosten eener bestuursvergadering . „ 23.50

Sluiten