Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Juli gekocht 5.000 aand. Besoeki Tabak f 1.8 )0. Op 31 Juli was de waarde van de restee-

rende aand. Deli Mij .' '

van de Serdang Tabak aand 17 100 —

van de Javasche Bank „

Maakt voor B de effectenrekening op.

20. A. de Graaf bezat op 1 Januari 1898 f 10.218.40 Wat was zijn zuiver vermogen op 31 Decemb.

d a v als hij intusschen uitgaf voor zijne

f 9 218 22 huishouding '

betaalde aan belasting ...»

n „ salarissen . • • »

erfde van zijn oom H. de Vries „ 1.323. n won met zijn handel in tabak „ 5.032.59 verloor op zijn effecten . . • » 185.10

betaalde aan pakhuishuur, vracht

„ 2.81b.9o enz

won door zijn handel in sigaren „ 3.980.15

ITT. Van (lebet en credit.

A. Rekeningen van de deelen van het Vermogen.

27. Maakt uit onderstaande opgaven de kasrekening over de maand December.

Dec. 1. Saldo van November f 280.-

2. Betaald arbeidsloonen

" 2. Ontvangen van H. Storm ter voldoening onzer factuur ■

2 Betaald bedrijfsbelasting . . . • » ;,-~ 4. Betaald aan H. Brouwer voor geleverd hout volgens factuur . . . „ „ 0. Ontvangen van C. de Graaf ter vol-

doening onzer factuur . . • • » •

9. Betaald aan arbeidsloonen . . . • „

Sluiten