Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan. 14. Teruggezonden aan W. Heijer 1 bus

chocolade (10 Kg.) t 12.—

15. Gedeponeerd bij de Brabantsche Bank „ 400. r 16. Betaald contributie Wijkvereeniging . „ 5.— " 17. In den winkel gegeven:

4 balen koffie, 20 Kg. thee, 3 zakken suiker, 5 Kg. chocolade.

18. Gekocht van W. Heijer:

10 balen koffie .... /315.—

50 Kg. thee 45.-

5 zakken suiker . . . 212.50

„ 572.50

19. Winkelontvangst 495.—

19. Betaald aan den bediende . . . . „ <•-

!9_ n n huish. uitgaven . . . „ 02.50

19 Verkocht 1 zak suiker, door vocht

» QQ

bedorven, voor

Dit bedrag ontvangen.

20. W. Prillevitz wenscht optetreden als compagnon, waarom balans wordt opgemaakt, en daartoe getaxeerd: dewinkelbenoodigdheden op f 195.— de winkelvoorraad op

de koffie in magazijn voor f 32.50 per baal.

thee „ « » » 0.95 ^

suiker „ „ „ « 42.50p.zak(100Kg.)

,, chocolade „ » » » 1-20 per Kg.

38. Maakt de rekening over het zuiver vermogen uit opgave 32.

38a. A heeft bij opening van zijn zaak een zuiver vermogen van f 10.000.-. Na een jaar wijst zijn Balans aan een zuiver vermogen van ƒ 15.000.-. Hoeveel heeft A verdiend, als hij niets van zijn winst heeft verbruikt?

B bezit bij opening van zijn zaak f 18.000.— zuiver vermogen. Na Óen jaar bedraagt dit f21.000.-. Hij heeft voor

Sluiten