Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heden hiervan verladen 40000 . f 600.— Sept. 9. Betaald aan Hubert Grosmans voor

het bouwen van een stal . . . „ 520.— „ 10. Betaald aan C. de Haas de kwitantie

van H. de Waal te Utrecht . . „ 224.— „ 11. Betaald de rekening van mijn kleedermaker „ 64.—

,, 11. Gekocht van Ch. Marjuignon te Luik

2 paarden fr. 2.750.— „ 1.S60.—

„ 11. Betaald voerloon aan :

L. de Lom / 4.—

G. Bergmans „ 7.50

C. de Ridder „ 10.20

„ 21.70

„ 12. Betaald aan L. Schatorié voor hooi

haver en stroo „ 160.50

„ 12. Voor den aanbouw van een tuinhuisje

in mijn tuin verbruikt 6000 steenen „ 72.—

„ 13. Betaald arbeidsloon 260.30

„ 13. Betaald vracht voor steenen . . . ,, 28.— ,, 15. Retour ontvangen van de gemeente Wageningen 8000 steenen, welke niet

conform monster zijn „ 120.—

„ 15. Ontvangen van H. v. Wylick . . . 90.—

„ 15. „ „ A. Schaafmans . . 34.50

„ 16. Betaald aan Ch. Maquignon te Luik

fr. 2500 ƒ1235.-

De resteerende fr. 250 in mindering gebracht van den koopprijs der paarden wegens een ontdekt gebrek f 120. —

1.355.-

„ 16. Ontvangen voor een kar mest . . 8.50

,, 17. Betaald voor advertentiekosten aan

Nygh en van Ditmar te Rotterdam „ 72.40 „ 17. Gekocht van H. de Waal te Utrecht

3 wagons kolen a . . . ƒ 112 „ 336.— ,, 18. Reiskosten naar Utrecht ...... 13.40

Sluiten