Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan. 30. Ontvangen batig saldo van een concert te Maastricht f 720.80

Feb. 1. Verkocht een partij oude stoelen en

daarvoor ontvangen „ 75.—

„ 1. Ontvangen huur van het huis ... „ 250.— Maart 4. Betaald voor drukwerk, schrijfbehoeften, enz „ 25,40

,. 4. Betaald aan den Haagschen Muziekhandel • . . . . „ 380.-

April 1. Geruild een pianino „Erard" ter waarde van „ 300.—

tegen een „Plevel" van „ 700.—

Het verschil bijbetaald.

Mei 1. Afgelost op de hypotheek .... „ 500.—

„ 20. Betaald grondlasten „ 51.20

„ 22. Ontvangen contributie leden ... „ 140.—

Juni 10. Bijdrage in het Kunstenaarsfonds. . „ 50.— „ 20. Betaald kosten van transport van

piano's „ 15.80

,,, 30. Betaald hypotheekrente „ 56.67

„ 30. Balans opgemaakt, waarbij getaxeerd wordt:

Het huis „ 7850.-

Muziekinstrumenten „ 2200.—

Mobilair „ 1450.—

Muziek en boeken 1300.—

51. Volgens Balans op 31 December 1898 is mijn vermogen samengesteld als volgt:

Geld f 3000.-

Goederen.

25 pakken tabak . f 1000.—

60 balen koffie . . ,, 2500.—

20'4 kisten thee. . „ 500.—

„ 4000.-

Sluiten