Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda. 10 Mei 1897.

=— —r

k Geconsigneerd ten verkoop aan L. J. Brainsmead te London:

800 2" Exportkazen 2.617 Kg. a /' 19.— f 994 46

500 lo . 1.628 . * „ 22.- ^

Disconto 2% » f 167657

Emballage » 6960

Vracht naar Rotterdam enz. . • „ 5443

(De korting over elke sooit afzonderlijk te t 180060

l-crckenen.)

II

l Op prolongatie genomen van G. v. Berkel

op onderpand van 15 aandeelen Amsterd. I 4000 -

Provisie 1 0 M f ~ ^ _

Dit bedrag ontvangen.

12

m Gekocht op promesse van 3 maanden van

L. Santwijk te Delft: _ j

400 2° Leidsche kazen 5812 Kg. a f 16.— f 185984

Af 2%

f 182264

Zegel ' ' ~~f 182364

De promesse per 12 Augs. geteekend en |

opgezonden.

13

n Geconsigneerd aan Lionel en Warnaars te ,

Pretoria ten best mogelijken verkoop:

400 2° Leidsche kazen 5812 Kg. als boven /' 1823.64|

Emballage I» ^5|50

Vracht etc. tot Vlissingen 40 62 ^ 0()3g76

o Betaald aan W. Timmermans:

Voor 10 groote kisten t 4250

„ 100 kistjes voor 4 kazen a f 0.30 . „ 30 - j

\f 72 50

Sluiten