Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam, 8 April 1897.

10 Gekocht van de Amsterdamsche bank:

3 a ƒ 1000.— aand. Koloniale Bank a

60'/« % ƒ 1815 -

Provisie „ 3 75

/' 181 8 75

8

11 Aa>t. Verloren een bankbiljet No. G. U. 1118 ƒ 100 — " 10

12 Gekocht van D. ter Cocq te Rotterdam:

25 kisten Indigo.

Bruto 2421 Kg.

Tarra 541 „

Netto 1880 Kg. a ƒ3.90 p. '/, Kg. . /'14664 —

Zegel 7 50

ƒ1467150

Waarde per 10 Juli a.s. II

13 Factuur gezonden aan J. Wolft' te St. Pe¬

tersburg :

25 kisten Indigo.

A1s boven ƒ14671^0

Onkosten:

Ontvangen declaratie, verschepen . . ƒ 30 15

Premie van assurantie v. f 16000

en polis „ 81 —

: . 11U5

f 14782 65

Commissie 2% „ 29565

Waarde 11 Juli. /15078 30 II

14 Gekocht van de Amsterdamsche Bank:

$ 1000 Obl 4'/, % Denver & Rio Grande

a % ƒ 2493 75

Interest 3 mnd. 10 d. . . . „ 3125

Provisie I 3 ^55

ƒ 252812r>

Sluiten