Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam. 30 April 1897.

49 Over te brengen :

Op de privé rekening: Voor verbruikte postzegels en telegrammen . . . . / 5'óoj Op de goederen-rekening: Voor assurantie, expeditie en courtage . . . . „ 70] 19 Op de huizen-rekening: Voor brandassu-

ratitie > 16]—

]- f 9169

30

50 Betaald: salaris boekhouder . . . - f 125 —

jonasten bediende . . „ 20i —

-f 145-

51

Inventaris op 30 April.

Kasvoorraad accoord.

Goederen:

5 balen tabak.

Bruto 334 Kg. Netto -J24 Kg. a 36 cent met 1 % korting voor contant.

1 kist Indigo.

Bruto 98 Kg. Netto 77 Kg. a f 3.70 met 1 % korting voor contant.

Goederen van buitenslands kostenden prijs.

Goederen onder Latimer & Fernandez te San

Juan de Puertorico idem.

Goederen onder L. Mttller Söhne te Bremen idem.

Huizen afschrijven v. d. koopsom '/« %.

Scheepsaandeolen kostenden prijs.

Effecten:

f 3000.— aand. Koloniale Bank . . . a Hl %. S 1000.— 4 1 '•;% Oblig. Denver & Rio Grande a 99',4 %. Intrest 4 maanden.

£ 100 Oblig. 5 % Brazilië iS4 %-

Intrest 6 maanden.

£ 100 Oblig. 5% Para 84'.j %.

Sluiten