Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELIJKENIS VAN DEN RIJKEN MAN.

Lukas 16.

Nadat Jezus door de voorstelling van den voorzichtigen rentmeester zijne discipelen beschaamd, maar tevens opgewekt had, om zich uit den onrechtvaardigen mammon een eeuwigen schat te verwerven, geeft Hij in de gelijkenis van den rijken man een waarschuwend voorbeeld aan wie zijne vermaning in den wind mocht slaan. Zoo is deze gelijkenis een tegenhanger van de voorgaande. In den voorzichtigen rentmeester zien wij iemand, die zich door vernuft en beleid, uit het geld van zijnen meester, vrienden tegen den kwaden dag maakt; daarentegen wordt ons in de gelijkenis van den rijken man geleerd wat er wordt van den mensch, die dit niet doet, maar onbezorgd wegens de toekomst, van den eenen dag tot den anderen vroolijk voortleeft.

De schildering van het geluk des rijken mans is zeer aanlokkelijk. Als men hem ziet is het zeer moeielijk om niet tegen het tiende gebod te zondigen; want al wat aan hem is wekt de begeerte op. Wat is hij niet prachtig gekleed! Men kan de oogen haast niet afwenden van zijn purperrood overkleed, dat tegen goud opweegt '), en dan draagt hij er

1) Volgens Plinius.

Sluiten