Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes verscheen mede :

VERKLARING

VAN PRULiUS' BRIEF AAN

DE ROMEINEN.

280 Pag. Royaal formaat. ... Prijs f 2.40. In Stempelband f 2.90.

De verschijning van een nieuw werk van Ds. v. Andel is voor de fijnproevers in onze kerkelijke wereld altijd een evenement ... Hij is een stijlist als weinigen en paart een scherpzinnigen blik aan een warm en diepgevoelend hart. Ook dit boek vertoont de meesterhand.

Geld. Kerkbode.

Zoo op één boek der Schrift het gezegde van toepassing is, dat zij ondiepten heeft die een kind kan doorwaden, en diepten waar een reuzendier in zwemmen kan, dan op dezen brief. Chr. Weekblad van Leiden.

Dit is een zeer kostelijk boek. Zuider Kerkbode.

Wie het koopt en er 's avonds, als huisvader, zijn gezin een gedeelte uit voorleest, rustig en met nadruk, zal aan het einde moeten zeggen, dat hij den zendbrief heeft leeren verstaan. Zeeuwsch Kerkblad.

Sluiten