Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Fabriekmatige arbeid.

Bierbrouwerij, Branderij en aanverwante bedrijven.

Door de afdeelingen Almelo, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Hengelo, Rotterdam en het correspondentschap Wageningen van den Bond van werklieden in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken werden ons gegevens verstrekt over het bierbrouwersbedrijf. Rotterdam gaf bovendien inlichtingen omtrent de wijnkoopers, distillateurs, bierbottelaars en arbeiders in mineraalwaterfabrieken daar ter plaatse. De afdeeling Schiedam, de vroegere Bond van branders- en distillateursknechts, verschafte gegevens over deze categorieën arbeiders.

ARBEIDERS IN BIERBROUWERIJEN.

Afgezien van Arnhem, betreffen de inlichtingen over bierbrouwerijen slechts 13 bedrijven, waar pl.m. 1198 personen werken; Arnhem geeft inlichtingen over 55 werkgevers, die 174 personen in dienst hebben. Onder deze 55 werkgevers neemt evenwel de Brouwerij, een grooter bedrijf, de eerste plaats in.

Uitsluitend in deze laatste plaats werken, volgens opgave, kinderen beneden de 14 jaren, doch slechts 'n drietal.

Do arbeidsduur loopt nogal uiteen; in de meeste bedrijven is hij evenwel voor het meerendeel der arbeiders in normale omstandigheden niet langer dan 10 uur. Hij bedraagt te

Almelo: gemiddeld 9V2 uur 's zomers en 's winters; gewerkt wordt van 7 tot 7 met één schafttijd van ii/2 en twee van V2 uur> dus totaal 21/2 uur schaft.

Amsterdam: 10 uur, behoudens voor machinedrijvers, machinisten en stokers, die 12 uur per dag werken. De werkdag loopt van 6—6 met schafttijden om 8, 12 en 4 uur, waarop enkele uitzonderingen voorkomen.

Arnhem: op de Brouwerij 1 o2/3 uur met deze dagverdeeling: 6—8 -f 8V2—12 + 1V2—4V2 + 45/6—7- Bij de andere klerne patroons wordt naar gelang van werkzaamheden pl.m. 13 uur geploeterd; de „normale" arbeidsdag loopt daar van 6—9 met ongeregelde schafttijden.

Den Haag: 10 uur; dagverdeeling 6—8 Sl/2—12 -)-

1V2—6.

Hengelo: in doorsnede 9V2 uur; de werkdag loopt van 6V2—6 uur.

Sluiten