Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezwaren tegen den wettelijken 10-urigen arbeidsdag

worden niet aangevoerd. De overmatig- lange arbeidsduur wordt toegeschreven aan de onwilligheid der patroons om meer personeel aan te stellen en aan de ongebreidelde concurrentie. Door een wettelijke regeling zouden deze euvelen vervallen en een menschwaardiger bestaan verkregen worden. Bovendien zou het bedrijf er door worden gebaat, omdat dan de veelvuldig voorkomende schade, die het gevolg is van versuffing en onverschilligheid, zou verdwijnen. Immers, de gevolgen van den overmatig langen arbeidsduur zijn waarneembaar niet alleen in zedelijk verval, maar de onvermijdelijke uitvloeiselen er van zijn: het vergeten van bestellingen, de ruwe hanteering der gereedschappen, dronkenschap, enz. Ook in industrieel opzicht zou een io-urige arbeidsdag dus nuttig en wenschelijk zijn.

Sluiten