Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 kantoorbediende 937 «ren overwerk

2 magazijnknechten 6191 /g „ „

4 lantaarnfitters 2908 „ „

welk staatje blijkbaar met nog tal van voorbeelden zou kunnen aangevuld worden. — Nacht- en Zondagsarbeid worden slechts van bepaalde groepen werklieden gevorderd, zooals volgend tabelletje aangeeft:

Gemeente Nachtarbeid Zondagsarbeid

Amersfoort Stokers in de gasfabriek Alle Zondagen door 4 a

'sZomers 12 a 14 man 5 man gedurende 12

van 10 n.m.—6 v.m. uur per dag. 's Winters 17 a 18 man van 7 n.m.—6 v.m.

Arnhem . . Gasfabriek en telefoon. Gasfabrieken 15 man,

27 man 240 uren per telefoon 10 a 12 man,

nacht. brugwachters.

1 iel ft . . . Gasfabriek. Gasfabriek.

s Winters langer dan 's Winters langer dan

's zomers. 's zomers.

Den Haag Gasfabriek (drieploegen- Dito.

stelsel.)

Stoomgemalen.

Haarlem . Door20man het gansche Door25 man 52Zondagen jaar.

Kampen . . Gasfabriek, 's Zomers door 12 en

's Winters door 18 man.

Leeuwarden . Brugwachters, lantaarn- Door 80 man 12 uren per opstekers, stokers, persoon. Ook gedeeltemachinisten en enkele lijk de christelijke feestbij publieke werken. dagen.

Schiedam . . Reiniging 10 man 150 2 stalwachts 52 Zondagen

nachten. 14 uur. Gasfabriek.

I trecht 36 stokers gasfabriek 8 Gasfabriek, behalve van

uur; 45 beerputten- Mei tot Augustus, het

reinigers 9 uur, gedu- geheele jaar door. rende 5 nachten per week.

Wormerveer . Brugwachtersom de week

Stokers 39 Zondagen, vergoed door 1 vrijen dag in de week.

Zeist . . . 1 machinist en 4 stokers Dezelfde tot 12 uur. beurtelings.

Zutphen . . Gasfabriek (drieploegen- Dezelfde.

stelsel.)

Sluiten