Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de organisatie van hun bedrijf steeds hooger op te voeren, de techniek te vervolmaken.

Lange werktijden en lage loonen, een afgemat en uitgemergeld proletariaat vormen den voedingsbodem van achterlijke bedrijfsvormen. Doch zelfs van die industriën, in welke de energie van den kapitalist of de dwang der concurrentie heeft geleid tot invoering van moderne machinerie en werkwijze, belemmeren ze de ontwikkeling.

In het bovenstaande zijn reeds de elementen vervat voor de bewijsvoering, dat de concurrenzfahigkeit der Xederlandsche industrie allerminst wordt gebaat door de instandhouding van abnormaal lange werktijden. Maar deze behoeft niet nader te worden uitgewerkt. Immers, de bewering dat de positie der Xederlandsche industrie op de wereldmarkt door de begeerde hervormingen zal worden geschaad, wordt reeds afdoende weerlegd door het feit, dat in de bedrijven van de geduchtste buitenlandsche concurrenten de kortere arbeidstijd als regel bestaat. De industriën, die steunen op een krachtig en ontwikkeld proletariaat, bleken immer het beste tegen den internationalen concurrentiestrijd opgewassen.

Sluiten