Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henriëtte Roland Holst—Van der Schalk. Opwaartsche Wegen. Verzen. Prijs f 1,90, gebonden f 2,90.

Leo Deutsch. Zestien jaren in Siberië. Gedenkschriften uit de ballingschap van den bekenden Russischen revolutionair. Vertaald door J. F. Ankersmit. Geïllustreerd met 8 documenteele fotografieën en een portret van den schrijver. Omvang 411 bladz. Prijs ingenaaid f 1,50, gebonden f 1,90.

Leo Deutsch. Viermaal ontvlucht, vertaald door Henriette van der Mey, (ter perse).

August de Winne. Door Arm Vlaanderen. Met 38 fraai uitgevoerde illustratiën en bijschriften van Ed. Anseele en K. Beerblock. Omvang 308 bladz. Prijs ingenaaid f 1,25, gebonden 1' 1,65.

Prof. Dr. Anton Menger, Nieuwe Zedeleer. Vertaald door W. H. Vliegen. (Ter perse).

Albert Halm. Onder Zwart Regime. 12 Karikatuurteekeningen in kleuren. Gewone uitgave in omslag, 60 cent. Luxe editie f 2,50.

BROCHURES.

S. K. Bakker. De zedelijke beteekenis van het Socialisme. Prijs 10 cent,

fr. p. p. 15 cent.

S. K. Bakker. Van het droeve bigde leven. Prijs 25 cent, fr. p. p. 30 cent.

Karei Beerblock. Uit het leven der Fabriekswerkers. Omvang 70 bladz. Prijs 15 cent, fr. p. p. 20 cent.

Dr. H. Blocher en M. Blumberg. De Russische Omwenteling en de Alcohol. Prijs 10 cent, fr. p. p. 15 cent.

Friedrich Engels. De Ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot Wetenschap. Vertaald door J. F. Ankersmit. Prijs 25 cent, fr. p. p. 30 cent.

F. v. d. Goes. De Arbeidskracht. Prijs 60 cent, fr. p. p. 65 cent.

F. v. d Goes. De organische Ontwikkeling der Maatschappij. Prijs60 cent, fr. p. p. 65 cent.

Victor Griffuelhes en A. Keufer. Tweeërlei Taktiek in de Vakbeweging. Prijs 10 cent, fr. p. p. 15 cent.

Laurence Gronlund. De Socialistische Maatschappij. Vertaald door F. W. N. Hugenholtz. Omvang 175 bladz. Prijs 25 cent, fr. p. p. 35 cent.

Ij. M. Hermans en H. Spiekman. (Jemeente-Armen. Omvang 40 bladz. Prijs 25 cent, fr. p. p. 30 cent.

J. Joosse. De Arbeiders en het Onderwijs. Prijs 10 cent, fr. p. p. 15 cent.

Paul Kampfmeyer. De veranderingen in de Theorie en Taktiek van de Sociaal-Democratie. Uit het Duitsch. Omvang 80 bladz. Prijs 10 cent, Ir. p. p. 15 cent.

K. Kautsky. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaal-Democratie. Tweede druk. Omvang 125 bladz. Prijs 25 cent, fr. p. p. 35 cent.

K. Kautsky, Vaderlandsliefde en Sociaaldemocratie. Vertaling van Dr. W. van Ravesteyn Jr. Prijs 10 cent, fr. p. p. 15 cent.

Dr. J. van Leeuwen. Eenheid, geen Verdeeldheid. Prijs 5 cent, fr. p. p. 10 cent.

A. Matouchenko. De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Met portret van den schrijver. Prijs 15 cent, fr. p. p. 20 cent.

A. Ogterop. De maatschappelijke toestand der arbeidsters. Prijs lOcent, fr. p. p. 15 cent.

Sluiten