Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■' °''lf,SL "T V:l,b—E™l"c beschouwingen over ontsta™, doel en 20 int akorgamsatie. Omvang 40 bladz. Prjjs 15 «ent fr. p. p.

W. v. Raveateyn Jr. Pseudo-socialisine en echt revisionisme. Prils 10 cent rr. p. p. 15 cent, v

U bw""T'rU* «tn """•

*• "• ommvM

Fr. Stampfer. Godsdienst is privaatzaak. Prijs 25 eent, fr. p. p. 30 cent P. Jp ?p°joZak° P,irt"leidi,lg 0mvang 176 bladz. Prijs 60 cent, fr.

M. Wibaut-Berdenis van Berlekom. Het Boek en het Volkskind. Omvang 48 bladz. PrJjs 10 cent, fr. p. p. 15 cent. s

F' \ oeiit*'' Staatspensio,ieerin&- Omvang 80 bladz. Prijs 10 cent. fr. p. p.

KINDERBOEKEN.

Anna van- Goöh-Kaulbach. HEKTOR. Met platen van J. B. Heu-

kelom. In linnen band f 1,25, ing. f 0,90.

Henriëtte van Noorden. WEET JE NOU WEL TAN TOEN ? Met prenten van Alb. Hahn. Gecartonneerd f 1,10.

Dr. T. R. ALLINSON's Geneeskundige werken.

Het boek voor gehuwde vrouwen, gecartonneerd GO cent. Longziekten, gecartonneerd 60 cent.

Maagkwalen, gecartonneerd 60 cent.

Rheumatiek, 25 cent.

Medische verhandelingen, 5 verschillende bundels, gecart. 60 cent per

niinnul *

Sluiten