Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar wij reeds hebben gezien '), onderzoekt de Rekenkamer of de uitgaven binnen de grenzen der begrooting zijn gebleven, en maakt zij de staatsrekening op, welke, met het verslag der Rekenkamer, aan de Staten-Generaal ter kennisneming wordt aangeboden. Over een voordeelig slot kan slechts bij de wet worden beschikt, gelijk de middelen tot dekking van een nadeelig slot bij de wet worden aangewezen.

1) Blz. 165 vlg.

Sluiten