Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land. De lapporten dier commissie werden echter geheimgehouden. Zie Handel, der Leidsche Maatschappij 1859, blz. 98. Zoo wordt ook in het levensbericht van Elias Canneman (zie Handel, der Leidsche Maatschappij 1862) eveneens melding gemaakt van eene geheime staatscommissie, die in 1832 door den Koning belast werd met het ontwerpen eener nieuwe Grondwet. Behalve Canneman behoorden daartoe de heeren Piepers en Van Royen. De hoofdtrekken van het door hen den Koning aangeboden ontwerp worden op blz. 59 en volg. medegedeeld. De voornaamste punten daarvan zijn de volgende: afschaffing der heerlijkheden; opperbestuur des Konings over de koloniën, met charters, vastgesteld bij de wet: onschendbaarheid des Konings: ministerieele verantwoordelijkheid en contraseign; een staatsraad als raadgevend college voor alle wetten en besluiten, en om met vijf leden, met toevoeging van nog vijf leden uit den Hoogen Raad, recht te spreken in administratieve geschillen; opheffing van de Eerste Kamer; eene vertegenwoordiging, door haar Landdag genoemd, met honderd leden; recht des Konings om den Landdag te ontbinden; geene openbare zitting van den Landdag; opheffing van de ridderschap in de provinciën, verkiezingen met een trap; verdeeling van het Rijk in 100 districten, en van ieder district in 25 ringen, die ieder 2 kiezers kozen; de 50 aldus gekozene kiezers benoemden den afgevaardigde voor den Landdag, enz.

N°. II (bladz. 16).

Des konings toespraak tot de gezanten van Oostenrijk, GrootBrittannië, Pruisen en Frankrijk luidde aldus:

Vous voyez devant vous un hoinme qui de tres conservatif est devenu, en 24 heures, trés libéral.

Mais le fait est que tout mon monde m'a abandonné, et je me suis trouvé tout d'un coup seui. Tout le parti conservateur avait viré de bord et je me voyais ainsi débordé. J'ai cru qu'il valait mieux avoir Vair au moins d'accorder librement ce que plus tard j'aurais été forcé a donner.

J'ai vu qu'il y avait péril a la demeure, et j'ai fait appeler le Piésident de la Chambre comme vous le savez. II m'a confirmé qu un grand revirement s'était opéré en effet dans les aspirations du parti conservateur et que inême les députés sur lesquels je

Sluiten