Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schiedenis 546 —549. — Grenzen , 26»., — Vereeniging of splitsing van —, 27.

Quarantaine, 392.

K.

Kaad. Zie gemeenteraad.

Raad bestuur in Suriname, 723. — in CuraQao, 482.

Raad van Indië, 636, 639—642.

Raad van politie, 738.

Raad' van State, 12, 155—162, 287, 600, 777. Koning zitting in de — 93.

Raden van Justitie in Ned.-Indië, 701.

Recht van petitie, van vereeniging. Zie Petitie en vereeniging.

Rechten van het volk, 44».

Rechter. Niemand kan afgetrokken worden van den —, dien de wet hem toekent, 44, 708. Zie verder persoonlijke vrijheid.

Rechterlijke ambtenaren. — macht, 49»., 166, 170, 223, 266—319. Ned.-Indië, 696. — in Suriname, 732. — in Curagao, 739.

Rechterlijke organisatie, 166». Zie recht, macht.

Rechts bedeel ing. Rechtswezen, 45»., 266. — in Ned-Indië, 696. - in Suriname, 732. — in Curacao, 738.

Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen, 63.

Rechtspraak over het krijgsvolk. Zie militaire rechtspleging.

Rechtstreeksche verkiezingen, 12, 71. — in Suriname, 724.

Rechtsvordering. Wetboek van Burgerlijke — , 269.

Regeeringsraad, 94, 101, 196.

Regent, 100—108, 196.

Regenten in Ned.-Indië, 648, 653 —

655. — Regent8chaps gerechtend, 699.

Registratierecht, 245, 253.

Reglement van orde, 143, 195. 618, 726.

Reglementen. Regeerings— voor de Koloniën, 134, 622, 624, 630, 717, 799.

Rekenkamer, 135, 162—166, 187, 208, 225, 772. — in Ned.-Indië, 646 -647.

Rekenwet, 187.

Reservekader. Zie legerreserve.

Resident, 647, 648. Assistent— 647, 649».

Residentie-gerechten, 701.

Rhaden Adipatie, Toemenggoen, 653.

Ridderorden, 140».

Rijk, Grondgebied van het — 25»., 621.

Rijkskweekschool voor onderwijzers, 419. — voor militaire geneeskundigen, 334.

Rijkspolitie, — veld wacht, 318.

Rijkswaterstaatdienst, 463, 788. Zie ook Waterstaat.

Rijkswerkinrichting, 272, 380.

Roomsch-Katholieke kerk, 395, 397, 398, 400, 401, 402, 408, 409410.

Ruiling van grondgebied, 129.

S.

Schadelijk gedierte voor den landbouw, 511».

Schatkistbiljetten — promessen, 243.

Scheepvaart,500 —503, 790. Huihou-

dingen tucht op de koopvaardijschepen, 501. Aanvaring of aandrijving, 502. Wet tot regeling van de belangen der Nederl. scheepvaart, 503. Afgifte van zeebrieven, 503. Vergunning tot het voeren Nederl. vlag, 503. Toelating als schipper op koopvaardijschepen, stuurlieden en machinisten, 501.

52

Sluiten