Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Departement van — Handel en Nijverheid, 153. Wet, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur, 46lp. — werken, 465».

Waterverontreiniging, 485, 790.

Waterweg van Rotterdam naar zee, 501.

Wedono, 655, 702.

Wegen, 455, 482, 492, 789.

Weldadigheid, Instelling van — 378». Maatschappijen van — 364.

Werfdepot, 344, 666.

Werken van algemeen nut. Bevordering van —, 486.

West-Indië, 717—735.

West-Indische Compagnie, 624.

Wetboeken, 266, 281. — voor het krijgsvolk, 301.

Wetgevende macht, 3, 18, 113, 119»., 626. Zie ook Koning, StatenGeneraal, Provinciale Staten, Ge¬

meenteraden, Koloniale Staten, Koloniale raad, enz.

Wethouders, 591.

Wetsduiding, 33».

Woeste gronden, 510. — in Ned.-

Indië, 682r.

Woning, Onschendbaarheid der —

50, 51».

Woningwet, 384.

Woonplaats, 369.

Z.

Zeebrieven, Afgifte — 503. Zeemacht. Zie land — en —. Zeemilitie, 329.

Zeeroof, 708.

Zeevisscherij, 521, 522.

Zegelrecht, 251, 253.

Zondagswet, 453, 454,

Zoutaanmaak, 645, 665.

Sluiten