Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnen een vierde eeuw alzoo een vermeerdering van. den algemeenen invoer van f 525 millioen!

Beschouwen we thans den handel met de verschillende rijken in het jaar 1871:

rang alg. rang inv. tot rang alg. rang uitv. rang door-

inv. verbr. uitv. v. v. voer

Gr. Britt. 1 247 1 195 2 162 2 112 2 50

Pruisen 2 170 2 104 1 271 1 183 1 88

Java 3 101 3 80 4 41 4 31 4 10

België 4 97 4 79 3 82 3 65 3 17

Rusland 5 47 5 33 89 8563

Amerika 6 34 6 26 9 6 10 4 10 2

Frankrijk 7 19 811 6 13 611 8 2

Eng. O.-Indië 8 11 7 11 20 1 17 |

Italië 9 10 12 5 5 22 5 20 9 2

Hamburg 10 7 10 5 7 13 7 10 7 3

Peru 11 6 9 6 — _ _

Zweden 12 5 11 5 10 6 17 1 5 5

Noorwegen 13 5 13 4 14 2 12 2 18 4-

Donau Vorst. 14 3 15 2 — _

Bremen 15 3 14 3 15 2 15 112 1

Turkije 16 3 18 2 11 5 9 5 16 1

W. Afrika 17 2 16 2 16 2 19 1 13 1

China 182172 —

Denemarken 19 2 19 2 13 3 13 2 11 1

Suriname 20 2 — 18 1 14 l 19 1

Portugal — 20 2 17 1 16 1 14 1

Rio de la Plata — — 12 3 1 j 315 1

Gibraltar — — 19 1 18 1 20 J-

Griekenland — — — 20 ^

Bovenstaande cijfers betreffen slechts het rechtstreeksch verkeer. Veel handel werd ook in dien tijd indirect gedreven, soms van het eene vreemde laud naar het andere, zoodat de Nederlandsche koopman alleen het financieele gedeelte zelf behandelde.

Yeel ook werd naar Engeland en Frankrijk uitgevoerd, om van daar verzonden te worden naar landen, die niet op onze tabel voorkomen, b. v. naar Australië.

Sluiten