Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daardoor is het niet mogelijk, de cijfers van 1871 met die van 1872 en volgende jaren te vergelijken.

Ook dient men bij het raadplegen van onze statistiek in het oog te houden, dat niet alles, wat voorkomt onder de rubriek invoer tot verbruik, werkelijk voor het verbruik bestemd is. De artikelen, die geen inkomend recht te betalen hebben, de zoogen. vrije goederen, ook die, welke bestemd zijn voor doorvoer, worden bij den invoer aangegeven in consumtie, worden, wat men noemt, vrij gemaakt, de laatste, ten einde de formaliteiten, die bij doorvoer noodig zijn, te vermijden. Al die vrije goederen, die doorgevoerd worden, komen dus in onze statistiek voor onder de rubrieken: invoer tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer.

Alleen de cijfers van den algemeenen in- en uitvoer zijn dus te vertrouwen, maar wat werkelijk voor de consumtie is ingevoerd en voor hoever de uitvoer bestaat uit hier te lande gefabriceerde producten geeft de statistiek niet aan.

Verder is de plaats van eerste bestemming niet altijd de plaats van eindbestemming en de in de statistiek opgegeven plaats van herkomst niet altijd de werkelijke plaats van herkomst. Kaas, b v. verzenden wij naar Hamburg, docli met eindbestemming naar Havana. Eerstgenoemde plaats betrekt dat artikel nooit van ons voor eigen verbruik. Wijn wordt, volgens onze statistiek, bij ons ingevoerd uit België, ofschoon het een Fransch product is. Vóór de NederlandschAmerikaansche Stoomvaart-Maatschappij opgericht was, ontvingen we tabak uit Engeland: het land van oorsprong was Noord-Amerika Spanje levert ons erts, bestemd voor Duitschland, hoewel deze tak van handel voor een groot deel door Rotterdamsche kooplieden gedreven wordt. Graan, bestemd voor Duitschland, wordt eveneens vaak geïmporteerd door Rotterdammers, die de ladingen dikwijls zeilende verkoopen naar dat land. Met de meeste Australische havens van eenige beteekenis wordt door onze firma's handel gedreven, maar over Engeland.

Slechts daar, waar directe lijnen zijn, kan men een nauwkeuriger beeld krijgen van den aard van het handelsverkeer. Dat verkeer neemt dan schijnbaar verbazend toe, na de opening

Sluiten