Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o;8rn dCn D'reCteUr van Financiën, van 2Q Maart 1862 No.

Is goedgevonden en Verstaan.-

Eerstelijk. Machtiging te verleenen, om bij de Algemeene ho L voor memorie te behandelen eene som van f 2308^! ^

zend drie honderd acht en negentig «niMen * ( CC dui"

halve rpr.n ^ j egen"g gulden zes en zestig en een

:mbTrf- D°"ws D'kk« £

tober ,855 No. ,18. „ December ,*< N T * 26 °c'

No- .32, te» gezamenlijke bedrage van AnomS Tl lastingen en van de Hoor h T 3 230.66 ^ opgelegde be-

burgerlijke pennoen, me, «2^^^

nanciën, om teo aanzien van de staitig ƒ„ veZiS ™

ven vordering, het „oodige te verngTen voorsehre-

Do™e3'DetLt\etLT^ven^IdeSChen ^

'sLands kas in Indië van h™ ■ Wege"S horS^gt in

honderd twee en dertig gulden )T af1^ezi^e som van / 832 (acht geschreven, m mmt^dertm'doo^V"" *" ï** * * b.j hare besluiten van 23 October 1855 No Re''e°kamer

'855 No. ,,8. 2, December ,855 " 941 ' °ctotor

'32, opgelegde belast.ngen ten gezam.n li kV b H " 0 N° en hij alzoo 'sLands debiteurblhft™J J^ ™ /3**a66i

f 2398 66H (ta,ee duizend dr,e honderd acht *» en zestig en een Halve cent). 1) "" neeent,S gulden,

Ten derde. Te schrijven als volgtan Ztjne Excellentie de» Min,ster van Koloniën. N„ 2oS/>

Met enz. /3'

Afschrift enz.

Akkordeert met voors. Register, De Gouvernements Sekretahs, (w. g.) Nederburch.

■) Ce,,. i(caim ^ ^ ,a tóre ^ anMin.itredesC<i|(iniei

6

Sluiten