Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jong als oud, het scherpzienst oog en de lastigste bediller kan hier hoegenaamd niets vinden voor afkeuring of bemerking.

Ik laat hier de beteekenis der verschillende beeldengroepen volgen:

1. De verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs.

2. De aanbidding van het Kruis.

3. De zonen van Jacob besluiten, om hun broeder Jozef

uit den weg te ruimen.

4. De jonge Tobias neemt afscheid van zijne ouders.

5. Het hooglied van Salomo.

6. Koning Assuëms verstoot Vasthi en verheft Esther.

7. God geeft manna aan het volk in de woestijn. De drui¬

ventrossen van Canaan.

8. Jacob's zonen verkoopen hun broeder Jozef voor 30

zilverlingen.

9. Adam moet in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten.

10. Joab, onder den schijn van Amassa eeu vriendschapskus

te geven, stoot hem een dolk in het lijf.

11. Micliaeüs, de profeet, krijgt een kaakslag omdat hij

koning Achab de waarheid zeide.

12. De onschuldige Naboth wordt door valsche getuigen

ter dood veroordeeld.

13. Job op den mesthoop, door vrienden, bedienden en

zelfs door zijn vrouw bespot.

14. De broedermoorder Kaïn, door gewetensangst voort¬

gedreven, dwaalt rond.

15. Daniël, bij koning Darius aangeklaagd, wordt veroor¬

deeld om in den leeuwenkuil te worden geworpen.

16. De gevangene Samson dient ten spot der Philistijnen.

17. De rok van Jozef niet bloed bevlekt.

18. De offerande van Abraham.

19. Jozef wordt als onderkoning van Egypte aan het volk

voorgesteld.

20. Keuze der bokken. De een wordt vrijgelaten, de andere

voor de zonden der menschen geslachtofferd. Isaak als offer bestemd beklimt met hout beladen den berg.

21. Mozes houdt de koperen slang in de hoogte, opdat

allen die door vergiftige slangen gebeten er naar zien genezen kunnen.

22. De Hemelvaart van Jezus.

Sluiten