Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Koor.

Heil U, heil U, O, Davids Zoon! Heil U, Heil U! De troon van Uw Vader, behoort aan U. Gij, die in den hoogsten Naam komt, U loven wij!

[Hosanna!

Hij, die in den hemel woont, laat al zijn' zegeningen Over U afdalen. Hosanna! Hij, die daar boven troont, Beware U eeuwig voor ons. Heil U, heil U, O Davids

[Zoon!

Gezegend zij het volk van David, Uw volk, O Heer! Prijst Hem, Gij die de volken redt, Verheft Hem op

[Vaders troon.

Heil U, heil U, O Davids Zoon, Hosanna onze

[Koningszoon!

Ons Hosanna klinke wijd in de lucht, Hij regeere vol

[heerlijkheid!

Op des Vaders troon! Heil U, heil U, o Davids Zoon!

Terwijl het koor dien jubelzang zingt, verdringt het volk zich van alle zijden om den Goddelijken Zaligmaker, zingende, juichende, zijn pad niet bloemen bestrooiende en toch blijven zij op een' eerbiedigen afstand. Ook uit de straat, grenzende aan het rechthuis van Pilatus nadert eene jubelende menigte. Kinderen en grijsaards niet palmtakken in de handen, allen uitziende en juichende naar de zijde, vanwaar de Zaligmaker komt. Alles stroomt in de richting naar den tempel. Jezus, gehuld in een lang parelgrijs kleed, waarover een roodbruin overkleed, komt nader. Zijne houding is statig en diepdenkend. Zijn lang haar en baard omsluiten Zijn gelaat, door de zonnehitte eenigszins donker gekleurd. De ezel, op wiens zijde Hij gezeten is, schijnt Hem nauwelijks te kunnen dragen. De geliefde leerling Joannes leidt den ezel. Het volk verdringt zich langs alle zijden, luid het Hosanna jubelende. Jezus zegent hen, terwijl Hij hen voorbij rijdt. Bij het huis van Pilatus stijgt Hij af en gaat daarop naar den tempel. Het groote tooneel stelt het inwendige van den tempel voor. In het voorste gedeelte ziet men de woekeraars en handelaars, de priesters met de geldwisselaars handel drijvende. Nathanael, de hoofdredenaar van het Sanhedrin, staat in het oog vallende onder de schaggerende menigte. Men ziet manden met duiven te koop. Het geheel heeft het aanzien van een marktdag.

Sluiten