Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE

van

HERZIENING DER GRONDWET.

door Mr J. R. THORBECKE.

EERSTE HOOFDSTUK.

Van het Rijk en de Inwoners.

Art. 1. Het grondgebied van het Koningrijk der Nederlanden in Europa bestaat uit de provinciën :

Noord-Brabant, Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Vriesland, Overijsel, Groningen, Drenthe en het Hertogdom Limburg.

Op het Hertogdom Limburg is de grondwet toepasselijk behoudens de regten van het Duitsche Verbond.

Art. 2. De negen eerstgenoemde provinciën behouden hare tegenwoordige grenzen ; het Hertogdom Limburg bestaat uit dat gedeelte der voormalige provincie van dien naam, hetwelk daarvan bij de verdragen van den 19 April 1839 niet is afgescheiden.

Art. 3. De wederzijdsche grenzen der provinciën kunnen echter, zoo verbetering noodig of nuttig wordt geoordeeld, worden gewijzigd door eene wet, met inachtneming zoowel van de belangen der ingezetenen, als van het gerief van het algemeen bestuur.

Art. 4. Allen, die zich op het grondgebied van het rijk bevinden, hetzij ingezetenen of vreemdelingen, hebben gelijke aanspraak op bescherming vanvpersoon en goederen.

Sluiten