Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zoo lang de wetten niet zijn in werking gebragt, welke vereischt worden tot uitvoering der gemaakte veranderingen in de Grondwet, blijven de bestaande bepalingen van kracht. Deze wetten moeten worden voorgedragen uiterlijk in de tweede zitting der Staten-Generaal, volgende op de buitengewone zitting, waarin zoodanige veranderingen zijn vastgesteld".

Sluiten