Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeentebestuur, 1, 72, 76.

gemeentelijke inkomstenbel., 3, 23.

. spaarbank, 60.

gemeente-ontvanger, 5.

Gemeenteraad, 1, 10, 23, 80. geneesmiddelen, 72.

gevangenschap, 72.

godsdienstonderwijzer, 68.

grensplaatsen, 40.

grondbelasting, 2, 16, 18, 21, 30, 32, 34. Grootboeken der Nat. Schuld, 61.

Haardsteden, 15.

handteekening, 33.

hechtenis, 72.

heraangifte, 22, 23, 30, 44.

hofje, 72.

hoofdbewoner, 14.

hoofdelijke omslag 3, 23,

hoofd van een gezin, 27.

Hooge Raad, 28, 33, 77.

huurkiezers, 21 v., 26, 74.

huurprijs, 23, 26.

huurtermijn, 28, 33 huurwaarde, 14.

1 kerkelijke armverzorging, 72 v., 76. kiesdistrict, 30, 80.

kiezerslijst, 1, 75 v.

kiezersteelt, 8, 21, 23.

kohieren, 5, 18, 20.

koloniën, 2.

koninklijk besluit, 65. koninklijke goedkeuring, 60. korporaal, 68, 73, 80.

kostgeld, 47.

Laadvermogen van schepen, 29. landmacht, 68, 73.

leges, 75.

leeftijd, 2.

leeraar middelbaar onderwijs, by. leniging van nood, 72.

lodgers, 27.

loon, 38.

loonformulieren 44. loonkiezers, 22, 38 v., 74.

lijfrente, 38, 44, 49, SU.

lijst A. en lijst B., 73.

lijst van nieuwe kiezers, 75.

„ afgevoerde kiezers, 75.

Indirecte belastingen, 5.

ingezetene der gemeente, 10. , . provipcie, 10.

„ des Rijks, 2.

inhoud van schepen, 29.

in huur gebruikte grond of gebouwen,

28 v.

inkomen. 40.

inkomen der vrouw en kinderen, 41, 37,

49 v.

inleg ten name der vrouw of kinderen, 60.

instelling van weldadigheid, 72, 70. inwonende zoon, 38, 47.

Israëlieten, 42.

Jaarhuur, 26.

Kadaster, 17.

kantonrechter, 77.

kamerbewoners, 27.

kennisgeving van den rijks-ontvanger, 8. kenteekenen v. geschiktheid en maatsch. welstand, 9, 10, 21.

Maandhuur, 26. mede-eigendom, 18, 20. militairen, 73, 80.

minimum, 26.

Minister van Justitie, 72. modellen, zie Inhoud, mobilair, 15.

Naamlooze vennootschap, 60. naturalisatie, 2, 79. Nederlander, 2. Nederlandsche Bank, 60. niet-aangeslagenen, 8, 21. nominaal, 61.

Nutsspaarbank, 60.

Onderhuur, 27.

onderneming, 38, 39, 44. onderstand, 72 v. 76. onderwijzer, 69.

ongevallenrente, 41, 47. onroerende goederen, 6, 16, 18,

Sluiten