Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zijn troon, het H. Hart van Jesus met uitgestrekte armen als alles omvattende liefde, roepende: „Komt allen tot Mij!" In de beide andere rosetten de patroonheiligen van den jubileerenden herder, de H.H. Adrianus en Henricus, terwijl aan de onderzijde van het middenvenster op banderol de opdracht is aangebracht.

De opdracht luidt:

Jub. Past. A. H. Hammer, Sacerd. V Lustr. Coronato. Pergrati. Par och. Maasland. Haec. don. ded. A. D. MDCCCCII,

waarvan de vertaling:

„Aan hun feestvierenden Herder A. H. Hammer.

„Op zijn zilveren Priesterfeest.

„Hebben de dankbare parochianen van Maasland dit ten geschenke gegeven in het jaar des Heeren 1902".

Dit wat de technische beschrijving betreft. Wat de uitvoering aangaat: Over het geheel heerscht rust; de figuren zijn met fijn gevoel geteekend en gegroepeerd en vertoonen een zachte kleurenschakeering. Het geheel getuigt van een breedheid van opvatting, die zoowel den teekenaar als den brandschilder als meesters in de kunst stempelen. De achtergrond der medaillons vertoont als ornament de passiebloem en de wijnrank. De vensters zijn geheel uitgevoerd in antiek glas en mogen veilig een kunstwerk genoemd worden, dat ook door den fijnsten kunstkenner zal geprezen worden. Voor de parochiekerk zijn de ramen een sieraad en zullen de getuigenis blijven afleggen van de liefde, die de Katholieken van Maasland bezielt. ')

Van de kerk nog even naar de pastorie. De oude pastorie was tenslotte in zulk een toestand gekomen, dat de bouw van een nieuwe noodzakelijk werd. Onder leiding van den architect J. H. Tonnaer werd die bouw door Maaslandsche aannemers, gebr. Van den Ende, H. Vermeulen en H. Binnendijk, volvoerd. Op 22 Juli 1908 werd de eerste steen gelegd en reeds met Kerstmis d.a.v. kon het gebouw betrokken worden.

!) Bovenstaande beschrijving hebben wij ontleend aan de Nieuwe Delftsche Courant van 8 October 1902.

Sluiten