Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verpagten bij calculatie op f 75: :

De Intrest van f 5925.— op het Rijk, onzeker off

ontvangen zal worden , . . Memorie

De Recognitie voor de waag f 10: : —

Kleine ontvangst voor Inwooning, Mitsgaders af-

leezen en aanplakken van Billietten bij Calculatie f 15:_;_ Provenue van het Vischwater, onzeeker off het zelve aan de Gemeente zal gelaaten worden . Memorie

riÖO: —: —

Behoeften.

Het kwaade ') sloth der Reekeningh over den

Jaare 1810, dat niet minder zal zijn als . . . f 1200: — : —

Reparatie van Dorpsgebouwen, bruggen etc. . . f 150: :

Verpanding der Thienden, en Schoolhuis, met het

Personeel ongeveer f 50: :

Reparatie en behoeften tot de Brandspuyten . . f 36: :

Riemtaalen daar Maasland meede belast is . . . f 101: 5 :

Lente en Herfstbeeden aan den Boedel van Clara

van Spaarwoude f 36:_;_

Turf voor de Wagt en Nagtwaker f 36:—:

Huur van de Regtkamer naar maate der vergaderingen gecalculeerd f 125: :

Tractementen der officianten en bedienden van den

Schout bij 't Regeerings Reglement bepaald op f 425: — : —

Leeden van het gemeente Bestuur f 55: :

Den Secretaris f 550: — : —

Briefporten en Schrijfbehoeften f 70: :

Scheepenskamer f 50: — : —

Kamerbewaarder f 25: : —

Boode f 142:12: —

Schoolmeester f 225: —: —

De Vroedvrouw f 175 : :

De Dienders f 6:6: —

Transporteeren . . . . f 3458: 3:

De lezer merke op, dat het „goede sloth" van vorige jaren in een kwaad veranderd was.

Sluiten